Optimiranje izgaranja

JS Energija nudi vlastito rješenje za optimiranje izgaranja, što osigurava optimalan rad industrijskih kotlova. Na temelju analize opreme sustava, konfiguracije kotla i njegovog rada, može se proizvesti rješenja prilagođena za specifične kotle. Optimiranje izgaranja pogodno je za industrijske kotlove svih vrsta goriva (ugljen, biomasa i otpad), kao i za kotlove koji koriste kombinaciju goriva, npr. izgaranje ugljena i biomase (drvnih peleta, drvnog otpada, itd).

Rješenje za optimiranje izgaranja predstavlja prilagodljivi programski paket, s mogućnošću izrade prilagođenog korisničkog sučelja izravno na DCS / PLC sustavima.

Načelo djelovanja

Programski paket za optimiranje sustava izgaranja koristi se mjerenjima na temelju inteligentnih metoda za optimiranje procesa u stvarnom vremenu. Informacije o procesu izgaranja prikupljaju se iz različitih mjernih sustava, te se potom koriste u matematičkom modelu kotla. Pomoću ciljne funkcije, zajedno s posebnim ograničenjima sustava (optimiranje s više kriterija), izračunava se optimalne postavke izmanipuliranih varijabli, koje su potom kroz povratne petlje poslane do DCS / PLC sustava.

Optimiranje izgaranja temelji se na iterativnom matematičkom postupku, pomoću tzv. prediktivnog horizonta, a naznačeni rezultat su optimalne postavke procesnih varijabli – protok zraka, protok goriva, višak zraka u dimnom plinu, itd. To je izračun optimalnih postavki na temelju sadašnjih i prijašnjih mjerenja operativnih parametara matematičkog modela kotla, mehaničkih ograničenja kotla i postavljenih ciljeva.

Rješenje za optimiranje izgaranja također omogućuje kontinuirani optimalni nadzor kotlova, što osigurava dugotrajnu učinkovitost i ekonomičnost rada kotlova te smanjenje potrošnje goriva i zagađenja okoliša.

Prednosti

Optimizacija izgaranja jedan je od najprofitabilnijih pristupa u kontekstu primarnih mjera za smanjenje emisija i povećanje učinkovitosti industrijskih kotlova. Prednosti optimizacije izgaranja su:

  • Povećana učinkovitost kotla
  • Smanjenje emisija dimnih plinova
  • Manje šljake
  • Smanjena degradacija mehaničkih dijelova kotla
  • Poboljšano upravljanje kotla / sustava

Optimizacija izgaranja predstavlja relativno niska ulaganja, u usporedbi s drugim primarnim mjerama (npr. “Low-NOx” plamenici, višestupanjsko izgaranje, višestupanjsko puhanje zraka, recirkulacija dimnih plinova, itd). Osim toga, za ugradnju optimizacije izgaranja nije potrebno isključenje sustava.

Područja primjene

Optimizacija izgaranja pogodna je za sve vrste industrijskih kotlova i za sve vrste goriva:

  • Kotlovi na ugljenu prašinu
  • Kotlovi na biomasu
  • Kotlovi na otpad
  • Kotlovi s plutajućim slojem
  • Uljni i plinski kotlovi

Print Friendly, PDF & Email