Optimizacija izgorevanja

Ekipa JS energije ponuja lastno rešitev za optimizacijo izgorevanja, ki zagotavlja optimalno delovanje industrijskih kotlov. Na osnovi analiz sistemske opreme, konfiguracije kotla in njegovega delovanja, izdelamo rešitev po meri za določen kotel. Optimizacija izgorevanja je primerna za industrijske kotle vseh tipov goriv (premog, biomasa in odpadki) kot tudi za kotle, ki uporabljajo kombinacijo goriv, npr. sokurjenje premoga in biomase (lesni peleti, lesni ostanki itd.).

Rešitev za optimizacijo izgorevanja predstavlja fleksibilen programski paket z možnostjo izdelave po meri izdelanega uporabniškega vmesnika neposredno v sistemih DCS/PLC.

Princip delovanja

Programski paket za optimizacijo izgorevanja uporablja sistemske meritve in temelji na naprednih metodah za optimizacijo procesov v dejanskem času. Podatki o procesu izgorevanja se zbirajo iz različnih merilnih sistemov ter se nato uporabijo v matematičnem modelu kotla. Z uporabo ciljne funkcije, v povezavi s specifičnimi omejitvami sistema (večkriterijska optimizacija) se izračunajo optimalne nastavitve uporabljenih spremenljivk, ki se jih nato prek povratne zanke pošilja v sistem DCS/PLC.

Optimizacija izgorevanja je zasnovana na iterativnem matematičnem postopku preko t. i. predikcijskega horizonta, kar omogoča določitev najustreznejših nastavitev procesnih spremenljivk – pretoki zraka, pretoki goriva, presežek zraka v dimnih plinih, itd. Gre za izračun optimalnih nastavitev na osnovi trenutnih in preteklih meritev obratovalnih parametrov, matematičnega modela kotla, mehanskih omejitev kotla in zastavljenih ciljev.

Rešitev optimizacije izgorevanja tako omogoča neprekinjeno optimalno vodenje kotlov, kar zagotavlja dolgoročno učinkovitost in gospodarnost obratovanja kotlov ter zmanjšano porabo goriva in onesnaženost okolja.

Prednosti

Optimizacija izgorevanja je eden izmed najbolj donosnih pristopov v okviru primarnih ukrepov za zmanjševanje emisij in povečanja učinkovitosti industrijskih kotlov. Koristi, ki jih optimizacija izgorevanja prinaša, so:

  • Povečan izkoristek kotla
  • Manjše emisije z dimnimi plini
  • Manj žlindre
  • Manjša degradacija mehanskih delov kotla
  • Izboljšano vodenje kotla/sistema

Rešitev optimizacije izgorevanja predstavlja relativno nizko investicijo v primerjavi z ostalimi primarnimi ukrepi (npr. gorilci »low-NOx«, večstopenjsko izgorevanje, večstopenjski vpih zraka, recirkulacija dimnih plinov, itd.). Poleg tega namestitev optimizacije izgorevanja ne zahteva zaustavitve sistema.

Področja uporabe

Optimizacija izgorevanja je primerna za vse vrste industrijskih kotlov in za vse tipe goriv:

  • Kotli na premogov prah
  • Kotli na biomaso
  • Kotli na odpadke
  • Kotli na lebdečo plast
  • Plinski in oljni kotli

Print Friendly, PDF & Email