Zaznava in diagnostika napak

Ekipa JS energije je posvetila veliko časa razvoju zaznave in diagnostike napak na sistemih. Glavna naloga pri zaznavi napake je čim hitrejša zaznava napake in opozoritev operaterja o nastajajoči napaki na ravni sistema ali sestavnih delov.

S prepoznavanjem nepravilnosti v zgodnji stopnji se lahko izognemo zaustavitvi sistema, napakam na sistemu ali njegovih sestavnih delov, v nekaterih primerih pa tudi katastrofalnim posledicam uničenja sistema oz. komponent.

Po zaznavi nepravilnosti na sistemu sledi diagnostika z določanjem nastajajoče napake. S pravočasnim opozorilom operaterja o nastajajoči napaki se omogoči dovolj časa za ustrezen ukrep in vzdrževanje sistema. Zaznava in diagnostika napak imata s tem pozitiven vpliv na varnost, vzdrževanje in razpoložljivost sistema ter posledično na njegovo gospodarnost.

Področja uporabe

Programska rešitev za zaznavo napak v sistemu se lahko izvaja v kombinaciji s tehnikami diagnostike napak. Običajna področja uporabe zaznave in diagnostike napak so:

  • Industrija za proizvodno električne energije in toplote (plinske in parne turbine, črpalke, kompresorji, itd.)
  • Farmacevtska industrija
  • Industrija proizvodnje celuloze in papirja
  • Kemična in petrokemična industrija

Print Friendly, PDF & Email