Nadzor degradacije sistemov

Vsak sistem ima določeno stopnjo degradacije, kar je posledica toplotnih in mehanskih obremenitev, sistemskih napak, nalaganja oblog, staranja sistema itd. Zaradi degradacije in posledično padca učinkovitosti sistemov, sčasoma pride do stanja, ko je potrebno in gospodarno izvesti vzdrževalna dela. Če vzdrževanje ni opravljeno v pravem času, lahko zaradi padca učinkovitosti sistema pride do neoptimalnega delovanju in s tem do manjšega izkoristka obratovanja. Zaradi hitre degradacije in nevzdrževanja sistema lahko pride tudi do nepravilnosti in napak v njegovem delovanju, posledica česar so dodatni stroški.

Ekipa JS energije je razvila rešitev, ki nadzira delovanje sistemov oz. njihovih sestavnih delov na osnovi tehničnih in ekonomskih dejavnikov. Na osnovi sprotnega nadzora kritičnih sistemskih parametrov v povezavi z ekonomskimi analizami se ugotovi tisto stopnjo obratovanja sistema, ko sistem ne obratuje več ustrezno, tako iz tehničnega kot ekonomskega vidika. Z nadzorom degradacije sistema je mogoče ugotoviti nujnost ustreznega vzdrževanja, nato pa se določi vrsta vzdrževanja sistema. Rešitev omogoča operaterju, da pravočasno zagotovi ustrezna vzdrževalna dela in tako poskrbi za dolgoročno optimalno delovanje sistema s tehničnega in ekonomskega vidika.

Področja uporabe

Nadzor degradacije sistema se lahko uporablja na ravni sistemov in komponent. Najpogostejša področja uporabe so:

  • Črpalke
  • Kompresorji
  • Turbine
  • Prenosniki toplote
  • Mešalne postaje
  • Plinske turbine in njihove komponente
  • Farmacevtski procesi
  • Kemični procesi
  • Petrokemični procesi
  • Procesi za proizvodnjo celuloze in papirja
Print Friendly, PDF & Email