Preizkusi zmogljivosti sistemov

Preizkusi zmogljivosti tehničnih sistemov so pomembni pri vrednotenju kakovosti njihovega delovanja. Z ustreznimi preizkusi se lahko določi morebitna odstopanja od optimalnih performanc sistemov, na osnovi katerih lahko ugotovimo nepravilnosti v njihovem delovanju, ter določimo ustrezna vzdrževalna dela oz. ukrepe. Z rednimi preizkusi tako dosežemo dolgoročno optimalno delovanje sistemov.

Ekipa JS energije ponuja storitve, ki obsegajo preizkuse izkoristkov in zmogljivosti pri racionalizaciji delovanja sistemov. S svojimi strokovnjaki, ki imajo več kot 15 let strokovnih izkušenj na področjih energetskih in procesnih sistemov, omogočamo tudi vzdrževanje in svetovanje v povezavi z vodenjem sistemov.

Izvajamo naslednje preizkuse na energetskih in procesnih sistemih:

  • Preizkusi zmogljivosti in učinkovitosti delovanja sistemov na jedrskih, plinskih in parnih elektrarnah ter njihovih sestavnih delih (kotli, turbine, kondenzatorji, grelniki, prenosniki toplote in hladilni sistemi)
  • Določitev masnih in energijskih bilanc procesov (meritve in izračuni)
  • Preizkusi izgorevanja alternativnih in kombiniranih goriv v kotlih, npr. premog in biomasa
  • Preizkusi in analize obratovanj v energetskih in procesnih sistemih ter njihovih sestavnih delih
  • Različne raziskave in študije pri načrtovanju novih energetskih in procesnih sistemov
  • Svetovanje

Print Friendly, PDF & Email