Контролa деградације система

У сваком систему пре или касније дође до одређеног степена деградације, као последица топлотних и механичких оптерећења, кварова система, терета облога, старења система итд. Услед деградације и последичног смањења ефикасности система, треба спровести радове одржавања, ради обезбеђивања веће економичности. Ако одржавање није учињено у право време, и с обзиром на пад ефикасности система, последица је његов суб-оптимални рад и тиме мања економичност деловања. Брза деградација и неодржавање система такође може узроковати неправилностима и грешкама у његовом деловању, што подразумева додатне трошкове.

ЈС Енергија развила је решења која надзиру деловање система или њихових делова на основу техничких и економских фактора. На основу контроле критичних параметара система у реалном времену, и у вези са економском анализом, треба утврдити стање, у којем деловање система више није оптимално с техничког и економског становишта. С контролом деградације система може се истаћи потребу за одржавање и одредити врсту одржавања система. Такво решење омогућава оператеру да правовремено пружи примерено одржавање и осигура дугорочно оптимално деловање система са техничког и економског становишта.

Подручја употребе

Контролa деградације система може се спровести на нивоу система и компоненти. Најчешћа подручја употребе су:

  • Пумпе
  • Компресори
  • Турбине
  • Измењивачи топлоте
  • Постројења за мешање
  • Гасне турбине и њихови делови
  • Фармацеутски процеси
  • Хемијски процеси
  • Петрохемијски процеси
  • Процеси производње целулозе и папира
Print Friendly, PDF & Email