Вредновање мерних сензора

За глатко деловање техничких система поуздана су мерења од велике важности. Ако су вредности мерних сензора погрешне, контрола система због одступања измерених количина од истинске вредности подоптимална је. У најгорем случају то може довести до обуставе односно проблема у систему.
Коришћењем техника аутоматизованог оцењивања мерних сензора у стварном времену њихово се деловање стално надзире на такав начин, да је у случају неисправности сензора одмах упозорен оператер. У том смислу треба истовремено изоловати неактивни мерни сензор а уместо тога користити се израчунатом вредношћу. То омогућава стално деловање техничког система и осигурава довољно времена за одржавање мерног система.

Принцип деловања

Процес провере исправности мерног сензора у стварном времену састоји се од три корака:

  • Идентификација неисправног сензора
  • Изолација неисправног сензора
  • Замена измерених вредности неисправног сензора са прорачунатим вредностима
У фази идентификовања неисправног сензора треба утврдити који је сензор измерио погрешне вредности односно вредности које одступају од праве вредности. Након што је утврђено који сензор не ради исправно, иницијализира се фаза изолације неисправног сензора, ћиме се онемогућава пренос погрешних вредности у ДЦС / ПЛЦ систем или базу података. Фаза замене измерених вредности неисправног сензора са прорачунатим врши се на основу математичког модела система. Тиме се обезбеђује правилна заменска вредност мерног сензора, што омогућава несметано деловање техничког система и осигурава време за одржавање мерног система.

Предности

У индустрији честа је пракса коришћења сувишних мерних сензора за мерење исте физичке количине. У том се случају на основу контроле одступања између појединих сензора може идентификовати неисправан сензор. Такво решење може бити финансијски веома неодговарајуће, јер су тиме повезани високи трошкови стицања, уградње и одржавања мерног система. Осим тога, решење са сувишним сензорима често није могуће због практичних ограничења приликом инсталације на систему. Због тих ограничења, наш тим је развио сопствену програмско решење са многим предностима:

  • Избегавање додатних трошкова повезаних са сувишним мерним сензорима и њиховим одржавањем
  • Погодно за употребу тамо где уградња сувишних сензора није могућа
  • Пружи додатну сигурност и поузданост када се користи заједно са конвенционалним мерним системима са једним мерним сензором
  • Истовремена контрола великог броја мерних сензора, што додатно смањује трошак сувишних сензора и одржавања мерног система
  • Утврђивање, изолација и израчунавање замјенских вредности неисправног сензора омогућава несметано деловање система и осигурава довољно времена за одржавање мерног система
  • Могућност употребе у сложеним процесима где аналитички односи између мерених параметара нису доступни (алтернатива Калман филтеру и поступку „гас-патх-аналисис“)
  • У неким случајевима могуће је истовремено уочити појаву више неисправних сензора

Подручја употребе

Подручја употребе аутоматизоване провере исправности мерних сензора у стварном времену бројна су. Употреба је могућа у готово свим врстама мерних система, као што је мерење притиска, температуре, протока, напона, струје, итд. као и у свим индустријским системима или њиховим деловима, где постоји одређени степен повезаности између мерених параметара.

Print Friendly, PDF & Email