Оптимирање сагоревања

ЈС Енергија нуди сопствено решење за оптимизацију сагоревања, што осигурава оптимално деловање индустријских котлова. На основу анализе опреме система, конфигурације котла и његовог деловања, може се произвести решења прилагођена за одређене котле. Оптимирање сагоревања погодно је за индустријске котлове свих врста горива (угаљ, биомаса и отпад), као и за котлове који користе комбинацију горива, нпр. Сагоревање угља и биомасе (дрвних пелета, дрвног отпада, итд).

Решење за оптимизацију сагоревања представља флексибилни програмски пакет, са могућношћу израде прилагођеног корисничког интерфејса директно на ДЦС / ПЛЦ системима.

Принцип деловања

Програмски пакет за оптимизацију система сагоревања користи се мерењима на основу интелигентних метода за оптимизацију процеса у реалном времену. Информације о процесу сагоревања прикупљају се из различитих мерних система, те се потом користе у математичком моделу котла. Помоћу циљне функције, заједно са посебним ограничењима система (оптимизација са више критеријума), израчунава се оптималне поставке изманипулираних варијабли, које су потом кроз повратне петље послате до ДЦС / ПЛЦ система.

Оптимирање сагоревања темељи се на итеративнoм математичком поступку, помоћу тзв. предсказујућегначина хоризонта, а назначени резултат су оптималне поставке процесних варијабли – проток ваздуха, проток горива, вишак ваздуха у димном гасу, итд. То је израчунавање оптималних поставки на основу садашњих и ранијих мерења оперативних параметара математичког модела котла, механичких ограничења котла и постављених циљева.

Решење за оптимизацију сагоревања такође омогућава континуирани оптималну контролу котлова, што осигурава дуготрајну ефикасност и економичност рада котлова те смањење потрошње горива и загађења околине.

Предности

Оптимизација сагоревања један је од најпрофитабилнијих приступа у контексту примарних мера за смањење емисија и повећање ефикасности индустријских котлова. Предности оптимизације сагоревања су:

  • Повећана ефикасност котла
  • Смањење емисија димних гасова
  • Мање шљаке
  • Смањена деградација механичких делова котла
  • Побољшано управљање котла / система

Оптимизација сагоревања представља релативно ниска улагања, у поређењу са другим примарним мерама (нпр. „Лоу-НОкс“ горионици, вишестепено сагоревање, вишестепено дување ваздуха, рециркулација димних гасова, итд). Осим тога, за уградњу оптимизације сагоревања није потребно искључење система

Подручја употребе

Оптимизација сагоревања погодна је за све врсте индустријских котлова и за све врсте горива:

  • Котлови на угљену прашину
  • Котлови на биомасу
  • Котлови на отпад
  • Котлови са плутајућим слојем
  • Нафтни и гасни котлови

Print Friendly, PDF & Email