Тестирање ефикасности система

Тестирање ефикасности техничких система врло је важно у вредновању квалитета њиховог деловања. Са одговарајућим тестовима могуће је утврдити одступања од оптималног деловања система, на основу којих се могу идентификовати неправилности у њиховом деловању и одредити одговарајући радови односно поступци одржавања. Уз редовна тестирања може се постићи дугорочно оптимално деловање система.
ЈС Енергија нуди услуге које укључују тестирања успешности и ефикасности у рационализацији рада система. Наши стручњаци имају преко 15 година стручног искуства на подручју енергетских и процесних система, а такође нудимо и одржавање и саветовање у вези са системима управљања.

Вршимо следеће тестове на енергетским и процесним системима:

  • Тестирање успешности и ефикасности система на нуклеарним, гасним и парним електранама и њиховим деловима (котлови, турбине, кондензатори, грејачи, измењивачи топлоте и расхладни системи)
  • Одређивање масних и енергетских биланса процеса (мерења и прорачуни)
  • Тестирање сагоревања алтернативних и хибридних горива у котловима, нпр. угља и биомасе
  • Тестови и анализа деловања у енергетским и процесним системима и њиховим деловима
  • Разна истраживања и студије у планирању нових енергетских и процесних система
  • Саветовање

Print Friendly, PDF & Email