Откривање и дијагностиковање проблема

ЈС Енергија посветила је много времена развоју откривања и дијагностиковања проблема на систему. Главни задатак у случају откривања квара јест што брже могуће открити квар и упозорити оператера у вези са настајућим грешкама на нивоу система или системских делова.

Препознавањем неправилности у раној фази можемо избећи обуставу рада, кварoвe у систему или систематским деловима, а у неким случајевима и катастрофалне последице уништења система односно системских делова.

Након откривања неправилности на систему следи дијагностиковање квара у настајању. Благовремено упозоравање оператера о настајућим кварoвима омогућује довољно времена за одговарајуће деловање и одржавање. Откривање и дијагностиковање проблема на тај начин има позитиван утицај на безбедност, одржавање и доступност система, а тиме и на његову економичност.

Подручја употребе

Програмско решење за откривање проблема у систему може се користити заједно са техникама дијагнозе проблема. Типична подручја употребе откривања и дијагностиковања проблема су:

  • Индустрија за производњу електричне енергије и топлоте (гасне и парне турбине, пумпе, компресори, итд)
  • Фармацеутска индустрија
  • Индустрија производње целулозе и папира
  • Хемијска и петрохемијска индустрија

Print Friendly, PDF & Email